Етикет: домино
  Игра 
  Брояч 
Постижение
Легенда
ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧ<br />Е»
Играта се състои от 13 тура (rounds). Играчът с най-малко събрани точки от всички 13 тура печели играта. Един тур приключва, когато някой от играчите свърши своите плочки; той получава 0 точки. Всяка точка, изобразена на коя да е плочка, има стойност 1-ца, независимо от цвета. Сумират се всички точки от останалите в играчите неизиграни плочки след приключването на тура. Използвай мишката за възможните действия (ходове): 1. Поставяш (влачиш с мишката) правилната плочка на едно от указаните възможни места, оградени с ъгълчета, съблюдавайки цвета и броя на точките от фигурката в свързващата ЛЯВА половинка на твоята плочка. 2. С двоен клик върху плочката я завърташ на 180 с цел да смениш ориентацията, респ. възможността за поставяне, съгл. т.1. 3. Ако имаш т.нар. двойна плочка (плочка с две еднакви фигурки в двете си половинки), която можеш да поставиш някъде, имаш две възможности да продължиш - или в същата поредица (влакче), или в друго влакче, съгл. общото правило от т.1. 4. Ако нямаш подходяща плочка, с която да играеш, можеш да вземеш нова (DRAW) от оставащото множество в склада Boneyard (Гробището); ако взетата плочка не е подходяща, за да продължиш или в склада вече няма повече плочки, трябва да пасуваш с PASS, за да може играта да продължи. 5. Стартирането на нов тур става с поставянето на конкретна двойна плочка на указаното срещу табелката ROUND X горе вдясно като сумата от точките в ПОЛОВИНКАТА на двойната плочка трябва да е равна на числото X, указано в табелката. След стартирането на новия тур, двойната плочка става негов представител (мостра). 6. Твоето влакче (Your Train) можеш да стартираш само, ако имаш плочка, в чиято ЛЯВА половинка има фигурка, еднаква на половинката от двойната плочка-мостра на текущия тур. Съвет: Опитай се добре да планираш развитието на твоето влакче при стартирането му в зависимост от твоите налични оставащи плочки с цел сам да можеш да го продължиш!
1399
Постижение:
294
 

Страница 1 от 411
AddThis Social Bookmark Button

Активни играчи

Няма активни играчи
Няма онлайн потребители

За Вашия сайт

За да покажете този банер на сайта Ви, копирайте този код:

Когато поставиш нашия банер с активен линк към animacii.net, моля, уведоми ни, за да допуснем цитирането на абсолютни адреси на картини за Вашия сайт.