ИГРИ ПАСИАНСИ, КАЗИНО Birds Pax (Multiplayer) / Птиче примирие (Мултиплеър)
Birds Pax (Multiplayer) / Птиче примирие (Мултиплеър)
Вие не сте регистриран потребител или Вашата сесия изтече, поради което не можете да запишете Вашия резултат. Моля, идентифицирайте се в сайта, за да запишете резултата си.
Birds Pax (Multiplayer) / Птиче примирие (Мултиплеър)Вариант на играта «Birds Pax / Птиче примирие», само че играеш срещу реален играч, а не срещу компютъра! Има и тренинг-режим «PRACTICE», а като се появи опонент, докато тренираш, играта услужливо ти предлага включването му. Интересна игра с карти, на които са изобразени различни птици. Играта е подобна на известната у нас «Черен Петър». Правила: На всяка карта има изображение на птица, семейството (в съответен цвят), към което птицата принадлежи, както и число, даващо информация за размаха на крилете й в сантиметри. Като по-голямото число означава и по-силна карта в самата игра. За да победиш в рамките на едно ниво (тур) на играта, трябва да спечелиш колкото се може повече карти, съответно повече точки, които се изчисляват на базата на сумирането на числата от спечелените карти. Реултатът от точките се прибавя към предишните нива, които си играл. Можеш да видиш текущия резултат в сантиметри вдясно на екрана, под перушините. Как се играе? Играеш срещу компютъра. На всеки играч се раздават по 6 карти. Играчът, спечелил последния тур (ниво), започва играта като поставя една своя карта на масата. След това другият играч прави същото на свой ред. Този, чиято карта е с по-голямо число (размерът на размаха на крилата на съ ответната птица е по-голям), печели и двете открити карти и по този начин прибавя сумата от тях в своя полза към текущия си резултат. «Pax» (в превод - «мир, примирие») - това е случай, когато и двамата противника играят с карти с еднакви номера (еднакъв размер на размаха на крилете) и/или птиците са от едно семейство. Тогава, за да се разреши спорът, всеки играч тегли по три карти от страничните допълнителни тестета и ги обръща с лицето към масата, така че да не се четат (виждат), след което играе с нова, четвърта карта от своята ръка; сравняват се двете последни карти и печели този, чиято птица има по-голям размах на крилете (номерът е по-голям); така победителят събира всички до момента карти от масата. Ако и след 4-тата карта се окаже, че има «Pax», т.е. картите са с равни номера или птиците са от едно и също семейство, се повтаря същата т.нар. «Pax-процедура», за да се излъчи победител, т.е. теглят се нови 3 карти от тестетата и т.н. «BringAlong» (в превод - «довеждам някого») - това е възможност, която можеш да използваш, за да подсилиш своята карта в наддаването в случай, че противниковата карта е по-силна. В този случй можеш да извадиш втора своя карта, но с птица от СЪЩОТО СЕМЕЙСТВО (ЦВЯТ) и да я поставиш до първата с цел да увеличиш числото/размера на крилете, за да спечелиш всички карти от масата. Но от своя страна твоят опонент има същата възможност, стига да разполага с карта (птица) от същия (неговия) цвят (семейство); а ако ти разполагаш и с трета карта от твоето семейство (цвят), можеш да продължиш наддаването с нея и т.н., докато единият от играчите спечели текущото наддаване. Играта иам 12 нива, след което записва резултата.
Етикети
Статистика
Заглавие на играта Birds Pax (Multiplayer) / Птиче примирие (Мултиплеър)
Брояч 1131
Запис на резултати Да
Категория
Резултати 0
Рейтинг 4.5/5
Брой играчи, записали играта в «Любими игри» 1
Записана в «Любими игри» Не