prodava-se

ПАСИАНСИ, КАЗИНО ПАСИАНСИ, КАЗИНО
Пасианси, игри с карти, зарове; казино-игри
  Игра 
  Брояч 
Постижение
Легенда
21 БЛИЦ
Пасианс с ясни правила. Кликни с мишката и постави картата от колодата горе в ляво в игровото поле. В редовете и колоните от карти трябва да получиш сбор равен на 21. Може да не запълниш целия ред или колона; когато се получи сума 21, образуващите я няколко карти се унищожават и носят точки. Ако в дадена колона или ред се подредят карти, чийто сбор е повече от 21, те също се унищожават, но не получаваш точки за това. Играта е за време, затова дръж добро темпо! Картите с цифри имат идентична стойност; ВАЛЕТО, ДАМАТА и ПОПА са по 10 точки, а АСОТО се брои или като 11, или като 1! Забавлявай се с този пасианс, а когато завърши, запиши резултата си за класирането.
1484
Постижение:
25960
Birds Pax (Multiplayer) /<br /> Птиче примирие (Мултипле<br />ър)
Вариант на играта Birds Pax / Птиче примирие, само че играеш срещу реален играч, а не срещу компютъра! Има и тренинг-режим PRACTICE, а като се появи опонент, докато тренираш, играта услужливо ти предлага включването му. Интересна игра с карти, на които са изобразени различни птици. Играта е подобна на известната у нас Черен Петър. Правила: На всяка карта има изображение на птица, семейството (в съответен цвят), към което птицата принадлежи, както и число, даващо информация за размаха на крилете й в сантиметри. Като по-голямото число означава и по-силна карта в самата игра. За да победиш в рамките на едно ниво (тур) на играта, трябва да спечелиш колкото се може повече карти, съответно повече точки, които се изчисляват на базата на сумирането на числата от спечелените карти. Реултатът от точките се прибавя към предишните нива, които си играл. Можеш да видиш текущия резултат в сантиметри вдясно на екрана, под перушините. Как се играе? Играеш срещу компютъра. На всеки играч се раздават по 6 карти. Играчът, спечелил последния тур (ниво), започва играта като поставя една своя карта на масата. След това другият играч прави същото на свой ред. Този, чиято карта е с по-голямо число (размерът на размаха на крилата на съ ответната птица е по-голям), печели и двете открити карти и по този начин прибавя сумата от тях в своя полза към текущия си резултат. Pax (в превод - мир, примирие) - това е случай, когато и двамата противника играят с карти с еднакви номера (еднакъв размер на размаха на крилете) и/или птиците са от едно семейство. Тогава, за да се разреши спорът, всеки играч тегли по три карти от страничните допълнителни тестета и ги обръща с лицето към масата, така че да не се четат (виждат), след което играе с нова, четвърта карта от своята ръка; сравняват се двете последни карти и печели този, чиято птица има по-голям размах на крилете (номерът е по-голям); така победителят събира всички до момента карти от масата. Ако и след 4-тата карта се окаже, че има Pax, т.е. картите са с равни номера или птиците са от едно и също семейство, се повтаря същата т.нар. Pax-процедура, за да се излъчи победител, т.е. теглят се нови 3 карти от тестетата и т.н. BringAlong (в превод - довеждам някого) - това е възможност, която можеш да използваш, за да подсилиш своята карта в наддаването в случай, че противниковата карта е по-силна. В този случй можеш да извадиш втора своя карта, но с птица от СЪЩОТО СЕМЕЙСТВО (ЦВЯТ) и да я поставиш до първата с цел да увеличиш числото/размера на крилете, за да спечелиш всички карти от масата. Но от своя страна твоят опонент има същата възможност, стига да разполага с карта (птица) от същия (неговия) цвят (семейство); а ако ти разполагаш и с трета карта от твоето семейство (цвят), можеш да продължиш наддаването с нея и т.н., докато единият от играчите спечели текущото наддаване. Играта иам 12 нива, след което записва резултата.
1330
Постижение:
 
Няма записан резултат
Birds Pax / Птиче примири<br />е
Интересна игра с карти, на които са изобразени различни птици. Играта е подобна на известната у нас Черен Петър. Правила: На всяка карта има изображение на птица, семейството (в съответен цвят), към което птицата принадлежи, както и число, даващо информация за размаха на крилете й в сантиметри. Като по-голямото число означава и по-силна карта в самата игра. За да победиш в рамките на едно ниво (тур) на играта, трябва да спечелиш колкото се може повече карти, съответно повече точки, които се изчисляват на базата на сумирането на числата от спечелените карти. Реултатът от точките се прибавя към предишните нива, които си играл. Можеш да видиш текущия резултат в сантиметри вдясно на екрана, под перушините. Как се играе? Играеш срещу компютъра. На всеки играч се раздават по 6 карти. Играчът, спечелил последния тур (ниво), започва играта като поставя една своя карта на масата. След това другият играч прави същото на свой ред. Този, чиято карта е с по-голямо число (размерът на размаха на крилата на съответната птица е по-голям), печели и двете открити карти и по този начин прибавя сумата от тях в своя полза към текущия си резултат. Pax (в превод - мир, примирие) - това е случай, когато и двамата противника играят с карти с еднакви номера (еднакъв размер на размаха на крилете) и/или птиците са от едно семейство. Тогава, за да се разреши спорът, всеки играч тегли по три карти от страничните допълнителни тестета и ги обръща с лицето към масата, така че да не се четат (виждат), след което играе с нова, четвърта карта от своята ръка; сравняват се двете последни карти и печели този, чиято птица има по-голям размах на крилете (номерът е по-голям); така победителят събира всички до момента карти от масата. Ако и след 4-тата карта се окаже, че има Pax, т.е. картите са с равни номера или птиците са от едно и също семейство, се повтаря същата т.нар. Pax-процедура, за да се излъчи победител, т.е. теглят се нови 3 карти от тестетата и т.н. BringAlong (в превод - довеждам някого) - това е възможност, която можеш да използваш, за да подсилиш своята карта в наддаването в случай, че противниковата карта е по-силна. В този случй можеш да извадиш втора своя карта, но с птица от СЪЩОТО СЕМЕЙСТВО (ЦВЯТ) и да я поставиш до първата с цел да увеличиш числото/размера на крилете, за да спечелиш всички карти от масата. Но от своя страна твоят опонент има същата възможност, стига да разполага с карта (птица) от същия (неговия) цвят (семейство); а ако ти разполагаш и с трета карта от твоето семейство (цвят), можеш да продължиш наддаването с нея и т.н., докато единият от играчите спечели текущото наддаване. Играта иам 12 нива, след което записва резултата.
1442
Постижение:
18
EСЕНЕН ПАСИАНС
В началото избери език, на който да играеш, след което стартирай играта. При този красив, но и трудничък есенен пасианс, най-отгоре в хоризонталната линия от четири празни полета трябва да започнеш с подреждането на четирите Аса, като върху тях поставяш Двойка, Тройка и така до Поп от същата боя. В самата платформа картите се разместват, като върху по-голяма можеш да сложиш с единица по-малка, но от противоположен цвят. Примерно, върху Дама от черен цвят се слага Вале, което е червено. Можеш да преместваш цели групи карти, стига да са правилно подредени и групата да отиде върху точната карта. Ако освободиш позиция на игровото поле и под нея се покаже есенно листо, то върху него можеш да сложиш една карта или група, за да продължи играта в желаната посока. Бързай, времето е ограничено. Когато играта се затвори запиши резултата си за класирането.
1778
Постижение:
8445
Magic Towers Solitaire - <br />пасианс

Целта на играта е да се подредят всички карти, които са наредени в горната част долу, върху купчинката.
Може да се клика върху по-голяма или по-малка карта с единица, без значение дали е спатия, каро, пика или купа.
Ако при наредените в горната част карти в момента няма подходяща, се ползват помощните отдолу.
При положение че горната част се изпразни, се преминава на следващо ниво.

2904
Постижение:
1238700
WORLD CUP PAX 2010
Интересна игра с карти, на които са изобразени различни символи на националните отбори - участници в WORLD CUP 2010. Играта е подобна на известната у нас Черен Петър. Правила: На всяка карта има изображение на отбора, както и инфромация за предишните му изяви (бутон i горе вдясно на картата; освен това има и число, даващо информация за силата на картата (отбора). Като по-голямото число означава и по-силна карта в самата игра. За да победиш в рамките на едно ниво (турнир) на играта, трябва да спечелиш колкото се може повече карти, съответно повече точки, които се изчисляват на базата на сумирането на числата от спечелените карти. Реултатът от точките се прибавя към предишните нива, които си играл. Можеш да видиш текущия резултат вдясно на екрана. Как се играе? Играеш срещу компютъра. На всеки играч се раздават по 6 карти. Играчът, спечелил последния тур (ниво), започва играта като поставя една своя карта на масата. След това другият играч прави същото на свой ред. Този, чиято карта е с по-голямо число, печели и двете открити карти и по този начин прибавя сумата от тях в своя полза към текущия си резултат. Pax (в превод - мир, примирие) - това е случай, когато и двамата противника играят с карти с еднакви номера. Тогава, за да се разреши спорът, всеки играч тегли по три карти от страничните допълнителни тестета и ги обръща с лицето към масата, така че да не се четат (виждат), след което играе с нова, четвърта карта от своята ръка; сравняват се двете последни карти и печели този, чийято номер е по-голям; така победителят събира всички до момента карти от масата. Ако и след 4-тата карта се окаже, че има Pax, т.е. картите са с равни номера, се повтаря същата т.нар. Pax-процедура, за да се излъчи победител, т.е. теглят се нови 3 карти от тестетата и т.н. BringAlong (в превод - довеждам някого) - това е възможност, която можеш да използваш, за да подсилиш своята карта в наддаването в случай, че противниковата карта е по-силна. В този случй можеш да извадиш втора своя карта, но със СЪЩИЯ ЦВЯТ и да я поставиш до първата с цел да увеличиш числото, за да спечелиш всички карти от масата. Но от своя страна твоят опонент има същата възможност, стига да разполага с карта от същия цвят; а ако ти разполагаш и с трета карта от твоят цвят, можеш да продължиш наддаването с нея и т.н., докато единият от играчите спечели текущото наддаване. Играта иам 12 нива, след което записва резултата.
1212
Постижение:
 
Няма записан резултат
АСО ПИКА – ЛЯТНО ИЗДАНИЕ
Слънчеви карти – пасианс. За да започнеш, кликни на „Play Random Boards”. Отваря ти се пасианса. Върху отворената карта трябва да поставяш с една по-голяма по сила или с една по-малка. Пример: върху Вале можеш да поставиш Дама или Десятка. Ползваш картите, наредени по даден начин. Ако няма възможност за продължение, кликни на колодата с карти, обърнати надолу, докато отвориш подходяща карта и продължиш. Играта има различни начини на подреждане на картите. Ако искаш да си избереш някой за стартиране, още в самото начало кликни на „Ghoose a Starting Board” и на съответното подреждане. Няма значение какво ще избереш, важното е да направиш по-добър резултат за класирането. Ако успееш да преминеш дадено ниво на подреждане, за да продължиш трябва да кликнеш на текста „Try tfe next one”. При добра игра по време на дадено ниво можеш да получиш и бонусни точки. Когато приключиш и видиш „Game over”, кликни на текста „Submit score”, за да впишеш резултата си.
2064
Постижение:
413400
БЕБЕШКА ИГРА НА КЪСМЕТ и <br />ПАРИ
Стартирай играта и когато видиш кръгчетата с въпросителен знак кликни на някое от тях. Играеш срещу компютъра. Ще ти се отвори някаква сума пари, може да е положителна и голяма, а може и загуба. След теб играе компютърното бебе. И така докато отворите всички полета. Опитай да събереш възможно най-голямата сума, а след като забогатееш и полетата свършат впиши резултата си за класацията.
1799
Постижение:
45100
БИНГО
Класическа игра на Бинго срещу компютърни роботи, които съвсем прилежно попълват талоните си. Постарай се и ти! Бинго имаш тогава, когато попълниш маркираните в различен цвят от бялото квадрати. Производителите на играта не са обяснили как се ползва голямата цифра в средата на всеки талон, но по наше мнение тя може да се зачеркне, когато имаш някаква комбинация от посочените там числа. Увери се, че имаш Бинго преди да кликнеш на бутона. Можеш да продължиш да играеш чрез смяна на талона, като кликнеш на бутон „Change Cards” или със същият вид талон, кликайки на „Keep Cards”. Когато прецениш, че имаш достатъчно добра печалба от играта или поредицата изиграни талони, е добре да впишеш резултата си. Това става с бутона „Submit Score”.
2187
Постижение:
760
БЛЕКДЖАК (BLACKJACK)
Класическата игра с карти Blackjack или 21. Целта на тази игра е да събереш от картовата комбинация 21 точки. Който ги събере или е най-близо до тях печели раздаването и съответно сума долари. По важните команди са: PLACE YOUR BET – правиш залог определена сума долари. HIT – добавяш карта към получените, ако прецениш, че ти трябва, за да си по-близо до 21. STAND – залагаш на комбинацията, която имаш, без добавяне на карти към твоите. DOUBLE – дублираш залога си. Картите са със стойност цифрата, която пише на всяка. ВАЛЕТО, ДАМАТА и ПОПА са по 10 точки. АСО може да се използва както прецениш - или за 1 точка, или за 11, винаги ти се приема по-добрата за теб стойност на тази карта. Играта е за определен брой раздавания, противник ти е компютъра. След финала впиши в класацията спечелените долари (точки).
1643
Постижение:
30500
БЛЕКДЖЕК-3D
Кликни на бутона „PLAY”, след което на „SINGLE PLAYER”, след това на „SIT DOWN”. Избери от чиповете каква сума желаеш да заложиш. Можеш да избереш последователно няколко чипа. Целта на играта е да събереш 21 точки от раздаване или малко по-малко, но не и повече. Кликни на „DEAL”, за да получиш първите карти. Виж сбора им. Ако смяташ, че си твърде далеч под 21, кликни на бутона „HIT” за допълнителна карта. На този бутон можеш да кликнеш, ако е необходимо и втори или трети път. Когато прецениш, че това са вече готовите карти, с които ще спечелиш срещу виртуалния опонент насреща ти, кликни на „STAND”. Тогава виртуалният опонент получава своите карти и става ясно, кой печели раздаването. За следващо раздаване процедурата се повтаря – вземане на чипове, „DEAL” … Играта можеш да приключиш, когато пожелаеш. За да запишеш общата сума, с която си в момента, кликни горе в дясно на бутон „SAVE CREDIT”. При определени условия играта дава възможност да се състезаваш с реален опонент. За целта в самото начало, след клик на бутона „PLAY”, трябва да се избере „MULTIPLAYER”.
1214
Постижение:
29980
ВЕГАС ПОКЕР СОЛИТАРЕ
ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО, ИМА СПЕЦИФИЧНОСТИ! Покер пъзел от три последователни рунда, при който посочвайки дадено място от платформата поставяш видимата карта от колодата горе в ляво и така редиш печелившите комбинации от покера хоризонтално и вертикално. Какви са комбинациите и колко точки получаваш се вижда в лявата част на играта. За да стартираш кликни на Play. Започва едно автоматично указание, ако ти е ясен покера и комбинациите, кликни директно на лилав бутон Exit, ако искаш да видиш указанието продължавай с Next. Видял си указанието или го знаеш, приемаме, че имаш клик на Exit. Появява се колело на късмета, което ще ти даде бонус за даденият рунд. Кликни на колелото, след което на бутона Take bonus, второто означава, че си вземаш бонуса. Ползва се еднократно, когато пожелаеш в рамките на съответният рунд , за целта се клика на оранжевия бутон под колодата карти, там ти е изписан вида на бонуса. Бонусът може да бъде: 1. Throw away card = Изхвърли една карта от колодата (тази която следва да сложиш) и дава поредната която идва, тя (поредната) се ползва задължително. 2. Joker = Жокер, поставяш карта с име Joker на място, където желаеш, тя замества всяка друга карта, за да стане комбинацията печеливша. Примерно имаш две Аса, трябва ти трето, слагаш там Jокер и все едно е сложено трето Асо. 3. Switch Cards = посочваш две карти в платформата, които си разменят местата. с цел да подобриш комбинациите. 4. Remove Card from Grid = Премахни карта от платформата, всички карти стават достъпни за премахване, кликаш само върху една, която искаш да махнеш. Ако направиш 50000 точки за даден рунд, получаваш и Бонус рунд, изиграването му ти увеличава точките. Ако изиграеш бързо някой рунд получаваш за скоростта си още бонус точки - Speed bonus. Изиграваш три поредни рунда, виждаш надписа GAME OVER, следва да впишеш резултата си за класацията. В бялото поле трябва да е ника ти, а под него кликни на лилав бутон Submit, след което на бутон Close, пак Play за поредните три рунда. Ако имаш вече вписан резултата, не е задължително да продължаваш с поредна игра и рундове. Късмет, стани най-добрият ПОКЕР ИГРАЧ!
2109
Постижение:
465498
ВИДЕО ПОКЕР
Игра на покер, при която комбинациите са познатите ни. Стартирай и кликни на картите, които желаеш да останат. Под тях трябва да се появи текста «HOLD». След това кликни на «DRAW», за да се задвижат останалите карти. Ако получиш добра комбинация, ще имаш право и на бонус раздаване. Кликни на бутона «Bonus» за него. При бонус раздаването трябва да кликнеш на бутон «Gamble» и да изчакаш резултата, след като то завърши отново на «Deal» за следващо раздаване. Залога можеш да променяш от бутона «Bet». И така - докъдето стигнеш! Резултата си виждаш в полето «Credit»; него можеш да запишеш винаги, когато бутон «Submit» е оцветен в оранжево.
2028
Постижение:
4800
ДЖАЗ 21
Казино-игра, при която имаме 4 свободни полета, в които да трупаме с клик различен брой карти, като общата сума в дадено поле да стане 21, не и повече. Тогава картите изчезват, освобождавайки мястото. Картата, която можем да сложим в някое поле, виждаме в лявата част на играта, поставяме я на желаното място с клик. Ако дадена карта няма къде да поставим, можем да я изхвърлим, като кликнем на бутона „discard”. Не злоупотребявай с него, имаш право на определен брой хвърляния! Когато стигнеш до задънена улица, няма къде да поставиш карта, а и не можеш да изхвърлиш, просто кликни на едно от 4-те полета - то се заключва с катинарче. Стойността на картите е според цифрата. Асото може да се брои за 1 или 11; Дама, Вале и Поп са по 10 точки. Забавлявай се, докато играта сама се затвори, след което запиши резултата си за класацията.
2005
Постижение:
9275
ДЪЛБОКО МОРЕ
Игра за наблюдателност, аналогична на познатата ни „Тука има, тука нема!”, при която преди години доста лековерни хора изгоряха финансово от ловки мошеници. В случая има три раковини, а само в едната от тях е скрита перла. Те бързо се завъртат, а след като спрат, трябва да кликнеш там, където смяташ, че е скрита перлата. Продължавай така, докато играта свърши. А след финала впиши резултата си.
1592
Постижение:
3716
ЗЛАТНО ЛЮБОВНО СОЛИТАРЕ
За да започнеш, избери версията, която предпочиташ – нормално, за релакс или строго. Това са отляво-надясно втория, третия или четвърти плик. Подреждай върху долната отворена карта картите от горната част. Слагат се с единица по-малка или по-голяма, без значение на цвета. Върху 3–ка се поставя 4-ка или върху Дама – Вале. Асото играе ролята на 1-ца; него можеш да поставиш само върху 2-ка или съответно върху 2-ката се слага Асо. Когато не можеш да слагаш повече от горните карти, кликни на обърнатата надолу колода, за да ти се отвори нова карта. Така до изчерпване на картите от горната част или отваряне на всички обърнати надолу карти. Бързай, играта е с ограничено време. Ако то свърши, и ти приключваш, независимо дали имаш още възможности при подреждането. След финала впиши резултата си за класацията.
1440
Постижение:
35350
ЗОМБИ ПЕЙНТБОЛ
Игра на сръчност и късмет. Стартирай я с «ENTER»; със стрелка надолу изстрелваш топчето, а с останалите стрелки се постарай да го задържиш максимално дълго в платформата, като през това време получаваш точки. В горната част на играта виждаш колко изстрела на топчето ти остават още. След като ги употребиш, впиши резултата си за класацията.
1678
Постижение:
676640
Игра със зарове с мишле
Играта е вариант на известната игра Генерал. Целта е да запишеш възможно най-висок резултат, попълвайки таблицата за запис на точките. Кликни върху мишлето, за да хвърли заровете. Имаш право на 3 хвърляния при запис на един резултат в таблицата като можеш да отделяш по твоя преценка зарове, които да не участват в следващите 2, респ. 1, хвърляния; преди поредното хвърляне можеш да разместваш временно фиксираните долу зарчета с тези от игровата зона, докато решиш, че това ти е правилният избор. така можеш да подбираш необходимата ти целева комбинация, а самите комбинации са отдолу в таблицата за записване на резултата. За да запишеш получения текущ резултат от 5-те зарчета, посочи свободна клетка от таблицата според твоя преценка. За подробности виж инструкциите в самата игра. Успех!
2132
Постижение:
454
КАРДИГО
Игра с карти, при която с помощта на мишката трябва да разместваш съседни карти с цел да постигнеш печеливша комбинация карти - 3 или повече от един цвят, а ако подредиш познатите от покера комбинации - чифт, два чифта, тройка, кента или фул хаус, ще добавиш бонус-точки към резултата си, за да преминеш т.нар. чек-пойнт. Използвай жокера вляво на подвижната платформа, за да заместиш коя да е карта с цел да получиш печеливша комбинация. Тъй като по време на играта ще става все по-трудно да реагираш, имаш възможност за използване на още 2 бутона - ? (HINT, вляво), за да получиш помощ при откриването на комбинациите, както и ЧАСОВНИК (SLOW TIME, вдясно), за да намалиш скоростта на платформата. Ако срещнеш вече пдреденеи 3 и повече карти от един цвят, трябва да разместиш 2 от тях, за да получиш необходимите ти точки. Играта е доста атрактивна за подобен род казино–платформи. След финала впишете резултата си.
1331
Постижение:
46832
КАРТОМАНИЯ
Играе се както повечето подобни пасианси. Върху отворената карта се подреждат карти от основната част; те трябва да са с единица по-малки или по-големи, т.е. съседни на отворената. Пример. Върху Вале може да се постави Дама или Десятка, а цвета е без значение. Ако няма никакви възможности, ползвай допълнителните карти. Тази игра дава възможност и за преиграване на дадено ниво. Когато завършиш дадено ниво, кликни на текста «Quit To Menu» и избери следващото, за да продължиш; финалният ти резултат е сборен от всички изиграни нива - колкото повече, по-добре! Когато приключиш, кликни на текста «Quit To Menu», след което кликни на бутон «Submit Score» и впиши резултата си за класацията.
1594
Постижение:
226420
КЛОНДАЙК
Интересен пасианс, при който картите се подреждат от голяма към малка и червена-черна. Пример: под ПОП може да поставиш ДАМА, ако ПОПЪТ е КУПА или КАРО, то дамата трябва да е ПИКА или СПАТИЯ. Целта е всички карти да се подредят на четирите позиции горе в дясно, по цветове. За начало там можеш да поставиш само АСО, върху него ДВОЙКА и така до ПОП. В лявата горна част има четири празни позиции. Там можеш да изваждаш карти от играта, които в момента ти пречат. Във всеки един момент можеш да ги ползваш, като отново ги вкараш в игра или поставиш в горната дясна част, където се подреждат по цветове. Когато нямаш възможен ход, ползвай обърнатите карти от колодата, с въпросителния знак. Кликни, за да ти се отвори нова карта, която евентуално да вкараш в игра. Ако не става, то кликни за следваща. И така, докато подредиш всички карти в горната дясна част. При липса на възможни ходове или изтекло време, играта се затваря. Следва да запишеш резултата си за класирането.
1397
Постижение:
13432
НАЙ-ДОБРИТЕ В ШОУТО
Пасианс - игра с различни породи кучета. Стартирай играта и изчакай да се отворят картите в горната част. Понякога процесът е забавен. Поставяй върху отворената карта в долната част такива, които са по-големи или по-малки с единица. Цветът е без значение. Примерно: върху Дама може да сложиш Поп или Вале; върху Асо – Двойка или Поп. Целта е да наредиш картите от горната част върху обърнатата долу. При положение, че нямаш ход, кликни на колодата долу вляво, за да се отвори нова карта, върху която да слагаш. При добра игра получаваш и бонуси. Дори и да не премахнеш всички възможни карти от горната част, в повечето случаи играта те пуска на следващо ниво. Когато се затвори, впиши резултата си за класацията. !!! Ако играта не ти се отваря влез в сайта през друг браузър. Със сигурност работи през Internet Explorer.
1721
Постижение:
16880
ОГЛЕДАЛЕН ПАСИАНС
Кликай по картите в дясната част на играта така, че цялата дясна половина да стане огледален образ на лявата. Играта е успокояваща и симпатична, но не се отпускай съвсем - играе се за време! Когато приключиш, впиши резултата си като кликнеш на най-долния текст «SUBMIT SCORE».
1231
Постижение:
4295
ПАДАЩИ КАРТИ
Събирай възможно най-добрите комбинации от карти в указаното поле, като кликаш на някоя от падащите. Трябва да комбинираш еднакви силни, поредни, от един цвят и т.н., съгласно комбинациите в покера. Ориентрай се по картинката-таблица в обяснението на играта. Каква карта предстои да падне, се вижда в полето горе вдясно, за да съпоставиш със събраните до момента и направиш подходящия избор. Можеш да пропускаш карти, които са неподходящи за текущата комбинация събрани до момента. Следи също така и чиповете - това е възможният ти брой пропускания. След като се наредят петте карти, резултатът се отчита; тяхното поле се изчиства за нова комбинация. Играта продължава до момента, в който не успееш да събереш печеливша комбинация, носеща точки. След финла впиши резултата за класацията.
1471
Постижение:
93870
ПАРИ, ПАРИ, ПАРИ
Кликай по падащите монети и опитай да събереш възможно най-много. Бързай, времето е ограничено!
2146
Постижение:
12265
ПАСИАНС - ЦВЕТЯ
Приятен пасианс, но не и лесен. Целта е в горната част да се подредят всички карти по бои, като се започне от асото, двойката, тройката … и до попа. В игровото поле може да разместваш картите, като слагаш под по-голяма с единица по-малка, но от противоположен цвят. Например, ако имаш поп пика, под него можеш да сложиш дама от червен цвят, тоест каро или купа. Играта е за време, когато то свърши се затваря и трябва да запишеш резултата си за класирането.
1354
Постижение:
15495
ПАСИАНС «40-те РАЗБОЙНИКА<br />»
Пасианс и то от сложните! Как се играе? За начало избери ниво на трудност и започвай. В горната редица карти трябва да поставиш първо Асата – такива, каквито са показани в сянка. Ако имаш вече Асо от даден цвят, на него трябва да подредиш от 2-ка до Поп карти от същия цвят. В долната част на платформата можеш да местиш картите само, поставяйки над по-голяма с едно по-малка, но същата боя. Можеш да преместваш и групи карти, ако има съвпадение. Ако нямаш добър ход, ползвай обърнатата надолу колода. Крайната цел е всички карти да бъдат наредени в горната хоризонтална редица. Ако успееш да се вместиш във времето, ще продължиш със следващо ниво. При положение, че часовникът те изненада, просто запиши резултата си и опитай пак!
2616
Постижение:
186130
ПАСИАНС «АРКА»
Сложна солитаре игра, в която участват два комплекта по 52 карти. Стартирай и избери ниво на трудност. В средата виждаш два реда по четири карти. На горния от тях трябва да подреждаш картите с една по-малка от същия цвят. Пример: Върху Поп купа поставяш Дама купа, върху нея - Вале купа и така до Двойка и Асо купа. На долния ред е подобно, но във възходящ ред - по-старша карта се поставя над карта с единица по-малка от същия цвят. Картите вземаш от П-образната част. Там можеш да ги разместваш, за да си откриваш нови, като поставяш върху дадена карта друга, с единица по-голяма или по-малка, но задължително от един цвят. Ако имаш празно поле в П-образната част, там можеш да преместиш произволна карта, за да ти се открие долната. Играта е за време, при затруднение ползвай бутона «Hint», за да си помогнеш.
1333
Постижение:
57300
ПАСИАНС «ХИМИЯ»
Много приятен пасианс със следните правила: вземи карта от движещите се на редицата и я постави в дясната част, в полето за редене на карти. Трябва да ги поставяш една до друга, като поставената трябва да е с единица по-голяма или по-малка от съседната. Постепенно картите се изчистват. В движещите се карти се намират и бонуси, като жокерът, който може да бъде поставен навсякъде, а химическата колба, която пък връща назад движещата редица. За дадено ниво трябва да изчистиш от карти цялото поле, за да преминеш към следващото. Късмет!
1568
Постижение:
126700
ПАСИАНС ТРИ ПИРАМИДИ
Интересен и доста труден пасианс! Какви са правилата? Целта е да отстраниш всички карти от игровото поле. Имаш право да ги отваряш, като след дадена карта кликаш върху следваща по-голяма или по-малка с единица, но и задължително от противоположен цвят на предходната. Примерно, след отваряне на петица купа можеш да отвориш шестица пика, защото е с единица по-голяма от 5-цата и е черна; или пък четворка спатия, която пак е черна, но с единица по-малка от 5-цата. За начална карта се ползва тази най-долу вдясно, която е отворена. Ако нямаш ход, кликни на картата с изобразено око, за да ти се отвори нова. Кликане на Джокер ти дава право да премахнеш произволна от отворените карти. Това обаче не е всичко! В играта и времето е ограничено, затова бързай! Всяко хубаво и интересно нещо си има край - когато той дойде, запиши резултата си.
2338
Постижение:
464549
ПАСИАНС ЧЕРНА ДУПКА
Целта на пасианса е да премахнеш всички карти от игровото поле, като ги подредиш горе в средата, върху картата, под която пише “Black Hole”. Кликни на карта от игровото поле и отново с клик я постави. Върху тази основна позиция за редене на картите можеш да поставяш карта, с едно по-голяма или по-малка от предната. Примери: върху Асо можеш да поставиш Двойка или Поп, върху Десятка се слага Девятка или Осмица, боята е без значение. Върху празните позиции, на които пише “Temp” можеш да поставиш винаги карта, която ти пречи, за да достигнеш до по-долната. Карта от “Temp” може да бъде взета по всяко време и поставена на основното място за редене - “Black Hole”. Играй бързо, времето е ограничено. След завършване запиши резултата си.
2923
Постижение:
24480
ПАСИАНС „ОСМОЗА“
Един пасианс, който не блести с визия, но е доста различен от познатите ни. Когато се отвори играта виждаме четири реда, като само на най-горния има поставена карта. На долните 3 реда трябва да започнем със същия номер карта, но от другите бои. Т.е., ако отгоре видим 10 пика, то надолу редовете трябва да започнат с 10 купа, каро или спатия. Най-горният ред е водещ. След като ни е отворена 10 пика, върху нея можем да слагаме произволни карти от пиките. Такива, които виждаме вляво от редовете или ако няма си отваряме карти от обърнатата надолу колода. Ако на по-долния ред сме сложили вече 10 купа, то там също можем да редим всякакви карти от боята купа, но само ако тази карта вече я има при пиките. Т.е., дори и да сме отворили примерно 2 купа, ако я има в реда с пиките 2 пика, то можем да поставим 2 купа при купите; ако не - не се получава. Във всеки по-долен ред по същия начин можем да поставим карта от боята му, но само ако същата карта я има в реда над него. И така, докато всички карти се подредят в тези четири хоризонтални реда, след което следва да запишем резултата си.
3062
Постижение:
27030
ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЛКА?
В тази лесна игра с карти изпробвай интуицията и късмета си! Целта е да познаеш каква карта ще излезе след тази, която виждаш. Дали ще е по-голяма или по-малка? Ако смяташ, че ще излезе по-голяма карта, кликай на «HIGHER». Ако мислиш, че ще е по малка, кликай на «LOWER». В дясната част имаш и бонусни карти. Първата ти дава допълнителен живот; втората - прескачаш текущата карта, ако не си сигурен в отговора; третата - разбърква тестето с картите и започваш с ново тесте. Когато завършиш, запиши резултата си!
2507
Постижение:
13840
ПОДВОДНО СОЛИТАРЕ
Целта на играта е в горната дясна част да подредиш четирите АСА, а върху тях - всички карти от съответният цвят, като започнеш с Двойка и завършиш с Поп. В самата платформа картите се местят, като под по-старша можеш да сложиш с единица по-малка и задължително от противоположен цвят. Пример: под Поп може да поставиш Дама, но ако Попа е червен, то Дамата трябва да е черна. В горната лява част има четири празни позиции. Там можеш временно да поставяш карти от основната платформа. Обикновенно се ползва да махнеш карта, която ти пречи, за да откриеш отдолу нужната. Тези временно поставени горе карти винаги можеш да върнеш в играта. Опитай да наредиш всички карти, а когато решиш да приключиш, дори и да не стигнеш до край, можеш да впишеш резултата си. Това става като кликнеш на текста END GAME, след което на SUBMIT.
1472
Постижение:
19585
ПОКЕР
Колебаехме се доста, каква игра на покер да предложим. В мрежата има огромно изобилие от тази популярна игра, затова решихме да е малко по-странна и отличаваща се. Нашите потребители считаме за уникални и заслужаващи винаги по-доброто. Та към играта: Хоризонтално подредените редове с карти са подвижни, придвижете ги така, че в средната очертана от златист метал вертикална колона да получите комбинация от покера, естествено, колкото може по силна, след което кликнете на бутона „SUBMIT”. В зависимост от създадената комбинация, ще получите и точки. Играе се по същия начин, докато не останат карти на игровото поле. Жокера ползвайте за липсваща ви карта в комбинацията, която създавате. След като приключите впишете резултата си. Имате ли куража, че сте най-добрия играч :-)
1479
Постижение:
12400
ПОКЕР СОЛИТЕР
Покер - пасианс. Вземай една по една картите, които виждаш в дясно на платформата и ги подреждай в лявата част, която е първоначално свободна. Трябва да образуваш хоризонтално или вертикално комбинации от покера, а ако никога не си играл покер в, играта можеш да видиш печелившите комбинации, както и какви точки носи всяка от тях ... Дори и да си поставил дадена карта на позиция, винаги можеш да я преместиш на друго място, съобразно новата ситуация. Т.е. ако е в една колона, можеш да я сложиш в друга по-удачно, стига да има празно място. Играта е с много нива. Опитай се да събереш максимален брой точки.
1595
Постижение:
1668700
РОКЕНРОЛ ФЛИПЕР
Със стрелките изстреляй топчето и играй така, че да събереш възможно най-много точки във флипера. Постарай се топчето да не изпада. Опитай да издържиш максимално дълго, след което запиши резултата си за класирането.
2064
Постижение:
42850
СЛОТ МАШИНА – ЗАЕК
Класическа слот машина със зайци, шапки, карти… Бутони: [Bet One] – с него избираш броя на монетите за игра - от една до три; [Bet Max] – игра с максималния брой от 3 монети; [Spin] – завъртане на машината; бутони [-] и [+] – избираш стойност на монетата - $1, $2, $5, $10 и $20. Когато решиш, че имаш достатъчно събрани пари, впиши резултата си с бутона [Cash Out]. Последното обаче не може да стане, преди постигнат определен процент успеваемост и брой залози.
2215
Постижение:
19660
СЛОТ СЪКРОВИЩА
Египетска слот-машина на късмета. Сложи желана сума като ползваш стрелките на бутона „STAKE”. Кликни на бутон „SPIN”, за да се задвижи машината. Ще спечелиш или загубиш залога става ясно, когато спрат фигурите. Ако имаш късмет, понякога печелиш и безплатни завъртания, които обаче могат да ти дадат реална печалба. Например 10 поредни безплатни задвижвания на машината, които следват едно след друго, без ти да правиш нищо - само наблюдаваш финансовия резултат! Играй така и опитай да натрупаш максимална сума. Колко е тя, се вижда в полето „BALANCE”. Когато решиш, че печалбата е достатъчно голяма, кликни на „SUBMIT”, за да „прибереш” парите и впишеш резултата си за класирането.
1887
Постижение:
173652
СОЛИТАРЕ ПАСИАНС
Игра, при която се отварят двойки карти с еднаква сила, без значение цвета им. Например: двойка осмици, двойка четворки и т.н. Трябва да се изчисти изцяло основното поле, както и картите, които са в колодата, обърнатите надолу. Последните можеш да ползваш, кликайки върху тях. Когато елиминираш всички възможни карти, се появяват звезди и играта се затваря. Вече можеш да впишеш резултата си за класацията!
3048
Постижение:
1215
СПОРТЕН ТУРНИР (СЛОТ-МАШИ<br />НА)
Играй с тази слот-машина. Стартирай и кликни на бутона «SPIN», за да задвижиш фигурите. Ако имаш късмет, ще спечелиш сума, която да добавиш. А ако си още по-късметлия, можеш да спечелиш и цели 10 бонус-завъртания на машината, при които не се налага да правиш нищо - просто стоиш и виждаш как се трупа сумата (резултатът) ти! Играта е с лимит! Когато се затвори, впиши резултата си за класирането.
1610
Постижение:
693.9
СПРИНГО-БИНГО ДЕЛУКС
Интересна пъзел-игра, която е съчетание от 3 вида игри. С мишката размествай буквите така, че да се събират по три или повече хоризонтално или вертикално и да се унищожават. Целта е цифрите, които виждаш на платформата, да достигнат долния й край и да запълнят в дясната част бинго картона ти. В лявата част вертикално има подредени електрически прозорци. Те са помощници - като кликнеш на премигващ прозорец и после в платформата, унищожаваш цели групи от букви. Опитай да попълниш изцяло бинго картона. И бързай! Играта е с ограничено време! След финала впиши резултата си.
2124
Постижение:
45520
ТОП КАРТИ
Игра на карти, близка до познатата – „21”. Целта е, кликайки на купчината карти, да събереш обща стойност от извадените - най-близка до 21, но в никакъв случай да не надвишава 21. Ако видиш, че има такава опасност, то кликни на левия бутон „take points”. На него се клика и когато стойността на събраните карти те устройва. Най-малката стойност, която ти се зачита, е 17, а най–добре е, ако направиш 21. Играта приключва, когато се изпълни в зелено полето „Curent hant”. След финала кликни на бутона „Submit Score” за да запишеш резултата си.
1348
Постижение:
9486
ЦИРК СОЛИТЕР
Нова и приятна версия на познатата игра СОЛИТЕР (пасианс). От играча се иска да подрежда картите в колоните от голяма към малка и задължително червено върху черно, респ. черно върху червено, т.е. да не са от един цвят една под друга. Започва се от поп, следва я дамата, валето и т.н. - до асо. Добре е основно да ползваш картите в колоните; ако се освободи празно място там, то можеш да преместиш цяла колона, но тя трябва да започва с поп. Така ще разкриеш картите под тази колона, които са били недостъпни. При липса на възможни нови ходове ползвай картите от колодата горе в ляво, кликай на тях, за да излезе подходяща, която да поставиш в колона и да продължиш. Асата са с особена роля. Когато ти излезе такава, трябва да я поставиш на указаното място за този цвят (пика, купа, каро или спатия) в горната дясна част на масата и след това върху нея да поставяш карти от същият цвят, но във възходящ ред - двойка, тройка и т.н. - до поп. Това е и крайната цел на играта: в 4-те купчинки с карти да бъдат подредени по цветове от асо до поп. До тук е познато, нали? Не бързай! Има и приятна новост! При част от ходовете ти изскачат балончета, които гърмят и носят точки. Играй в темпо, защото това е пасианс с ограничено време! След финала впиши резултата си като кликнеш на бутона SUBMIT SCORE.
1499
Постижение:
675897
 
AddThis Social Bookmark Button

Активни играчи

Няма активни играчи
Няма онлайн потребители

За Вашия сайт

За да покажете този банер на сайта Ви, копирайте този код:

Когато поставиш нашия банер с активен линк към animacii.net, моля, уведоми ни, за да допуснем цитирането на абсолютни адреси на картини за Вашия сайт.