ИГРИ КЛАСИЧЕСКИ ИГРИ ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧЕ»
ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧЕ»
Вие не сте регистриран потребител или Вашата сесия изтече, поради което не можете да запишете Вашия резултат. Моля, идентифицирайте се в сайта, за да запишете резултата си.
ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧЕ»Играта се състои от 13 тура (rounds). Играчът с най-малко събрани точки от всички 13 тура печели играта. Един тур приключва, когато някой от играчите свърши своите плочки; той получава 0 точки. Всяка точка, изобразена на коя да е плочка, има стойност 1-ца, независимо от цвета. Сумират се всички точки от останалите в играчите неизиграни плочки след приключването на тура. Използвай мишката за възможните действия (ходове): 1. Поставяш (влачиш с мишката) правилната плочка на едно от указаните възможни места, оградени с ъгълчета, съблюдавайки цвета и броя на точките от фигурката в свързващата ЛЯВА половинка на твоята плочка. 2. С двоен клик върху плочката я завърташ на 180° с цел да смениш ориентацията, респ. възможността за поставяне, съгл. т.1. 3. Ако имаш т.нар. «двойна» плочка (плочка с две еднакви фигурки в двете си половинки), която можеш да поставиш някъде, имаш две възможности да продължиш - или в същата поредица (влакче), или в друго влакче, съгл. общото правило от т.1. 4. Ако нямаш подходяща плочка, с която да играеш, можеш да вземеш нова («DRAW») от оставащото множество в склада «Boneyard» («Гробището»); ако взетата плочка не е подходяща, за да продължиш или в склада вече няма повече плочки, трябва да пасуваш с «PASS», за да може играта да продължи. 5. Стартирането на нов тур става с поставянето на конкретна двойна плочка на указаното срещу табелката «ROUND X» горе вдясно като сумата от точките в ПОЛОВИНКАТА на двойната плочка трябва да е равна на числото X, указано в табелката. След стартирането на новия тур, двойната плочка става негов представител (мостра). 6. Твоето влакче («Your Train») можеш да стартираш само, ако имаш плочка, в чиято ЛЯВА половинка има фигурка, еднаква на половинката от двойната плочка-мостра на текущия тур. Съвет: Опитай се добре да планираш развитието на твоето влакче при стартирането му в зависимост от твоите налични оставащи плочки с цел сам да можеш да го продължиш!
ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧЕ» | Резултати
 Дата 
Аватар
 Име 
 Резултати 
02/13/2011 10:41 am
Peppy
Peppy
294
12/30/2012 05:35 am
Dania Chania
Dania Chania
490
02/03/2012 08:52 pm
ganinka
ganinka
505
Етикети
Статистика
Заглавие на играта ДОМИНО «МЕКСИКАНСКО ВЛАКЧЕ»
Брояч 1500
Запис на резултати Да
Категория
Резултати 3
Рейтинг 0/5
Брой играчи, записали играта в «Любими игри» 1
Записана в «Любими игри» Не