Birds Pax / Птиче примири
е
Интересна игра с карти, на които са изобразени различни птици. Играта е подобна на известната у нас «Черен Петър». Правила: На всяка карта има изображение на птица, семейството (в съответен цвят), към което птицата принадлежи, както и число, даващо информация за размаха на крилете й в сантиметри. Като по-голямото число означава и по-силна карта в самата игра. За да победиш в рамките на едно ниво (тур) на играта, трябва да спечелиш колкото се може повече карти, съответно повече точки, които се изчисляват на базата на сумирането на числата от спечелените карти. Реултатът от точките се прибавя към предишните нива, които си играл. Можеш да видиш текущия резултат в сантиметри вдясно на екрана, под перушините. Как се играе? Играеш срещу компютъра. На всеки играч се раздават по 6 карти. Играчът, спечелил последния тур (ниво), започва играта като поставя една своя карта на масата. След това другият играч прави същото на свой ред. Този, чиято карта е с по-голямо число (размерът на размаха на крилата на съответната птица е по-голям), печели и двете открити карти и по този начин прибавя сумата от тях в своя полза към текущия си резултат. «Pax» (в превод - «мир, примирие») - това е случай, когато и двамата противника играят с карти с еднакви номера (еднакъв размер на размаха на крилете) и/или птиците са от едно семейство. Тогава, за да се разреши спорът, всеки играч тегли по три карти от страничните допълнителни тестета и ги обръща с лицето към масата, така че да не се четат (виждат), след което играе с нова, четвърта карта от своята ръка; сравняват се двете последни карти и печели този, чиято птица има по-голям размах на крилете (номерът е по-голям); така победителят събира всички до момента карти от масата. Ако и след 4-тата карта се окаже, че има «Pax», т.е. картите са с равни номера или птиците са от едно и също семейство, се повтаря същата т.нар. «Pax-процедура», за да се излъчи победител, т.е. теглят се нови 3 карти от тестетата и т.н. «BringAlong» (в превод - «довеждам някого») - това е възможност, която можеш да използваш, за да подсилиш своята карта в наддаването в случай, че противниковата карта е по-силна. В този случй можеш да извадиш втора своя карта, но с птица от СЪЩОТО СЕМЕЙСТВО (ЦВЯТ) и да я поставиш до първата с цел да увеличиш числото/размера на крилете, за да спечелиш всички карти от масата. Но от своя страна твоят опонент има същата възможност, стига да разполага с карта (птица) от същия (неговия) цвят (семейство); а ако ти разполагаш и с трета карта от твоето семейство (цвят), можеш да продължиш наддаването с нея и т.н., докато единият от играчите спечели текущото наддаване. Играта иам 12 нива, след което записва резултата.
Резултати
 Дата 
Аватар
 Име 
 Резултати 
04/21/2011 02:38 am
lory
lory
18
01/11/2011 07:30 pm
letito
letito
18
12/14/2012 01:58 am
ganinka
ganinka
17
01/02/2012 05:31 pm
hell
hell
14
07/07/2010 07:59 pm
Nimda
Nimda
11
05/08/2011 11:53 am
skorpions222
skorpions222
10
01/15/2011 02:11 am
vilipz
vilipz
8
09/03/2010 12:12 pm
live_stil_girl
live_stil_girl
5
12/25/2011 09:14 pm
sunshine
sunshine
3
07/09/2010 03:03 pm
anny
anny
2
02/19/2012 06:58 pm
kiti
kiti
1
02/13/2012 11:24 pm
lisizata
lisizata
1
11/18/2011 09:56 pm
mishencety
mishencety
1
08/28/2010 05:03 pm
hipolita
hipolita
1
07/26/2010 08:02 pm
megi1982
megi1982
1
AddThis Social Bookmark Button

Активни играчи

Няма активни играчи
Няма онлайн потребители

За Вашия сайт

За да покажете този банер на сайта Ви, копирайте този код:

Когато поставиш нашия банер с активен линк към animacii.net, моля, уведоми ни, за да допуснем цитирането на абсолютни адреси на картини за Вашия сайт.