Ако възникнат проблеми при зареждането на тази страница, предизвикани от Java, вижте тези помощни страници:

  1. Как да контролираме изпълнението на програми (аплети и приложения) в браузъра, написани на Java?
  2. Как да конфигурираме списъка със сайтове-изключения, които да изпълняват приложения на Java?
  3. Java and Google Chrome Browser