Offline

АНИМАЦИИ за всякакви усмивки! Картинки, игри и награди, аватари, картички, тапети - анимирани, забавни, блестящи!

За да копирате файла на Вашия компютър, кликнете с десен бутон на мишката върху картинката и изберете командата «Запис на връзката като ...» / «Save Link As ...», като преименувате разширението на файла* на .zip.
АМЕТИСТ, АМЕТИСТОВ ОПАЛ, АМЕТРИН, АНДАЛУЗИТ, АПАТИТ, АРАГОНИТ, АСТРОФИЛИТ, АВАНТЮРИН, АЗУРИТ, БЕНИТОИТ, БЕРИЛ, ХЛОРИТ, ЦИРКОН, ЦИТРИН, ДЕНДОПАЛ, ДИАМАНТ, ДИОПТАЗ, ФЛУОРИТ, ГАГАТ, ГАРНЕТ, ГИДЕНИТ, ГИПС, ГРАНАТ, ХАЛЦЕДОН. Колекция No.2. 
За да копирате файла на Вашия компютър, кликнете с десен бутон на мишката върху картинката и
 изберете командата «Запис на връзката като ...» / «Save Link As ...», като преименувате разширението на файла* на .zip.


* За да виждате и променяте разширението на файловете, трябва в настройките на Вашата операционна система това да е разрешено.